PUBLICATIES


U kunt hier de publicaties
van Van de Griend
bekijken.

Lees verder...

PUBLICATIES


U kunt hier de recente
publicaties over Van de
Griend en de mentali-
teitentheorie bekijken
en bestellen.

Lees verder...

DE MENTALITEITENLEER


is een psychologische theorie die op een directe manier
practisch toepasbaar is

Lees verder...

COACHING EN TRAINING


Voor coaching/training
vanuit de mentaliteiten-
theorie kunt u contact
opnemen met één van
deze begeleiders.

Lees verder...