De Stichting Onderwijs Mentaliteitenleer (S.O.M.) is in augustus
1994 opgericht.


De doelstelling van de S.O.M. wordt in artikel 2 van de statuten als
volgt omschreven:


• De stichting heeft ten doel de bevordering van de bekendheid van de
mentaliteitenleer als een wetenschappelijke discipline van filosofisch-
psychologische aard en de ontwikkeling van vakbekwaamheid op dit
gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.


• De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
organiseren van cursorisch onderwijs en het stimuleren van publicaties,
eventueel in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zoals de
Hogeschool van Amsterdam.


Het adres van de Stichting Onderwijs Mentaliteitenleer is:
Rembrandtstraat 10 6521 ME Nijmegen
T: 024-3229069
E: gerardsnels@kpnmail.nl