als pdf downloaden

RELATIEVORMEN EN ZELFKENNIS - 1983
Het uitgangspunt in dit boek is, dat diepergaande zelf-
kennis ontstaat als inzicht in de voor de persoon karak-
teristieke manier, waarop hij of zij in de relaties met
anderen is betrokken.

In deel 1 worden vier relatievormen (afhankelijk, onder-
werpend, isolerend, conformerend) op een abstract
niveau systematisch behandeld, wat betreft hun struc-
tuur en wat betreft het intra- en interpersoonlijke
proces waartoe zij aanleiding geven. Aan de orde ko-
men o.a. het angstreductiemechanisme en het empirisch
fundament van de theorie.

In deel 2 wordt de toepassing besproken aan de hand
van bekende literaire werken van de praktijkervaring
van de auteur.

als pdf downloaden

DE ECOLOGISCHE NIS VAN DE MENS - 1998

Dit is het laatste boek van Pieter van de Griend.
Het is een poging de theorie omtrent de ware aard
van het mens-zijn die hij in zijn vorige werken had ontwikkeld, zo kort mogelijk te formuleren.

Tevens maakt hij hier een vergelijking tussen de vier mentaliteiten en de vier temperamenten, waarbij hij
o.a. verwijst naar het cholerische temperament van
Mozart, die de grandeur vertegenwoordigt waartoe
mensen ook in staat zijn.

terug naar publicatie pagina