Niske Verweij (1959)

In de jaren '90 heb ik bij de Hogeschool
van Amsterdam en de Inernationale
School voor Wijsbegeerten in Leusden,
het certificaat en getuigschrift
mentaliteitenleer behaald. Sindsdien
heeft dit gedachtengoed mij niet meer
losgelaten.

Ik geef trainingen en voer gesprekken
om de mentaliteitentheorie toegankelijk
te maken voor studenten en professionals.
Dit was aanleiding tot een aantal publicaties en het uitwerken van
de methode mentale analyse. Bij mijn werk binnen het Instituut
Ecologische Pedagogiek ben ik geïnteresseerd geraakt in de
begrippen relationele autonomie en kwetsbaarheid. Deze benader
ik vanuit de theorie van Pieter van de Griend.

Publicaties:
• Verweij, N., Versteeg, N. (2014)Relationele kwetsbaarheid
bespreekbaar maken. Toepassing van de mentaliteitentheorie
binnen intervisie.
Nieuw Meesterschap (4) 2-2014 pg. 30-34
• Verweij N., Veen P. van (2011) De mentaliteitenmatrix. Inzicht in
angstreductie, patronen in sociale relaties.
Supervisie en coaching
(28) 1-2011 pg. 18-34
• Veen P.van, Verweij N. Vier soorten verwarring. Reactiepatronen
op provocatief coachen.
Supervisie en coaching (26) 1-2009 pg.25-36
• Verweij N. Veranderen van binnenuit door mentale analyse
Vrije ruimte - Leren in organisaties, april 2007
• Verweij N. Helden! Pieter C. van de Griend. Leren in
ontwikkeling - Jrg. 6 (april 2006) Nr. 4

E: niskeverweij@mentaleanalyse.nl